rss 
学前花絮

教官特写哦
(08/10/2018 09:25:55,48) [查看全文]

轻松点嘛
Hi!
(08/09/2018 16:55:26,45) [查看全文]

emmm...
看什么看?没见过帅哥吗?
(08/09/2018 16:53:57,40) [查看全文]


同样的动作,不一样的人......
(08/09/2018 16:52:44,33) [查看全文]

去,给他们点真功夫看看!
喂,你们笑什么?
(08/09/2018 16:49:40,33) [查看全文]

我的帽子!
你是要表演街舞吗
哇教练我错了
(08/09/2018 16:45:57,45) [查看全文]

逃避现实中(猜的)
灿烂的阳光
(08/09/2018 16:44:17,51) [查看全文]

是不是想到了什么开心的事?
翻了都在笑
(08/09/2018 16:42:49,53) [查看全文]

看哪!
又是......这奇怪而神奇的训练
(08/09/2018 16:41:20,38) [查看全文]

You can you up!
让我来一个优秀示范
(08/09/2018 16:38:54,36) [查看全文]

教练,下面讲什么?
yilianzhuanzhu
(08/09/2018 16:37:38,33) [查看全文]

特写哦
哈哈哈
(08/09/2018 16:36:34,39) [查看全文]

抓一抓
前几排,蹲下!
(08/09/2018 16:35:26,37) [查看全文]

阳光好大
是这样吗
(08/09/2018 16:34:16,32) [查看全文]

中间的,这不是跑步!
休息一下,马上回来
(08/09/2018 16:32:53,38) [查看全文]
1/512345>>GO
内容分类
211班 (227)
  学前纪实 (135)
  学前花絮 (70)
  学前日志 (22)